VYSEKÁVANIE A DIEROVANIE

EUROMAC BX 1250/30 - 2000

Lisovcia sila:300 kN
Max. hrúbka plechu:6 mm
Posuv v osi Y:1250 mm
Posuv v osi X:2000 mm
CNC riadiaca jednotka